Bibliografiske data Danish bibliographic data bibdata.dk

Kunsten at være alene (2016)

Peter Elsass Janek Lesniak

Indhold: 'Den gode ensomhed' (Den gode og den onde ensomhed - en definition ; 'Den onde ensomhed' ; Selvhjælpsbøger ; Alenehed og ensomhed ; 'Den gode ensomhed' ; Ensomheden og fællesskabet ; Adam Oehlenschläger - Ensomheden gæster min bakke, når sommeren forsvinder ; Kunsten at være alene udvikler sig med alderen) ; Historie (De første ensomme : ørkenfædrene (Tue og Bodil Gad - Legenderne om Antonius, Johannes den Lille og Jeronimus ; Kunsten at være alene har simple og faste rammer) ; 1700-tallets gode ensomhed : solitude og eremitage (Thoreau - Tilbage til naturen ; Kunsten at være alene består i at hengive sig til naturen uden forbehold) ; Nutidens ensomhed : selvudvikling og behandling (Sillitoe og Loe - ensomheden modsætter sig kravet om kompetence ; Kunsten at være alene sætter sig op imod den højtidelige jegdyrkelse)) ; Psykologi (Ensom blandt mennesker (August Strindberg ; ensomhed som et værn mod mistro ; Kunsten at være alene er mere end en psykologisk forsvarsmekanisme) ; Når 'den onde ensomhed' bliver til 'den gode ensomhed' (Daniel Dafoe - den påtvungne og lykkelige ensomhed ; Kunsten at være alene består af en række ritualer, der giver frihed) ; Ensomhedens møde med vanskelige følelser (Christopher McCandless - rejsen ud i vildmarken ; Kunsten at være alene er at turde komme tæt på vanskelige følelser)) ; Teologi (De spirituelle helhedsoplevelser (Tenzin Palmo - 12 år i en hule i Nordindien ; Kunsten at være alene består i at forstå, at man aldrig er helt alene) ; 'Den gode ensomhed' i øst og vest (Ian Baker - den eventyrlige spirituelle rejse ; Kunsten at være alene er ikke en metode, man uden videre låner fra Østen) ; Kristendommens stilhed og hjertebøn (En russisk pilgrim - hjertes uophørlige bøn ; Kunsten at være alene er en oplevelse med hjertet i stilhed) ; Buddhismen vender sig indad for at vende sig udad (Jes Betrelsen - en dansk mystiker i Nørre Snede ; Kunsten at være alene er at få mere ud af tiden)) ; Antropologi (Ensomhedskulturer (Folkets Tempel - det kollektive selvmord ; Kunsten at være alene kan blive livsfarlig, hvis man isolerer sig helt) ; Modkulturer (Arhuaco-indianere - tricksterne der provokerer og driller ; Kunsten at være alene kræver en forklaring overfor omgivelserne) ; At være alene sammen med andre (Maroonerne - de bortløbne slaver ; Kunsten at være alene er et fællesskab, som respekterer ens individualitet)) ; Efterskrift (Ensomheden og døden (Kunsten at være alene er at kende til kunsten at dø)) ; Film (Ensomhedens psykologi (Kunsten at være alene. En rejse blandt eremitter i både øst og vest) ; Ensomhedens antropologi (Kunsten at være isoleret. Et venskab med Arhuaco-indianerne))

ensomhed Emotionspsykologi DK5/13.17

Består af: https://bibdata.dk/object/870970-basis:52398428 https://bibdata.dk/object/870970-basis:52578884 https://bibdata.dk/object/870970-basis:52400341 https://bibdata.dk/object/870970-basis:53409180 https://bibdata.dk/object/870970-basis:53409075

Del af:

Data som: schema.org json


Inspiration:

Dette site er en del af bibspire.dk. Det bruger DBCs webservices som datakilde, så der kan forekomme data, der kun kan bruges i projekter med biblioteker der abonnerer på disse.